Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 25. 3. 2019
12 °C 5 °C
utorok 26. 3. 10/3 °C
streda 27. 3. 9/2 °C
štvrtok 28. 3. 13/1 °C

 

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

Navigácia

Obsah

DAŇ ZA UŹÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 
Obec Dolný Lopašov vyberá daň za užívanie verejného priestranstva na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 31/2014 o miestnych daniach.
 
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva na území obce.
 
Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Dolný Lopašov.
 
Osobitnými spôsobmi užívania verejného priestranstva podľa tohto VZN je umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, stavebného materiálu a stavebného zariadenia, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a umiestnenie vraku motorového vozidla
 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Dolnom Lopašove písomne alebo osobne  najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Kontakt:
Ing. Jarmila Uramová
Tel. č.: 033/7794 102
Email: uramova@obecdlopasov.sk