Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 7. 2021
mierny dážď 30 °C 18 °C
pondelok 26. 7. mierny dážď 31/18 °C
utorok 27. 7. slabý dážď 29/19 °C
streda 28. 7. slabý dážď 27/18 °C

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

Navigácia

Obsah

Školská jedáleň pri materskej škole

školská jedáleň
Základné identifikačné údaje o ŠJ pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ Dolný Lopašov č. 336 , 922 04
Zriaďovateľ: Obec Dolný Lopašov
 
V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:
Deti MŠ – desiata, obed, olovrant
Žiakov I. stup ňa – obed
Dospelí stravníci – obed – zamestnanaci ŠJ a MŠ
Deťom v MŠ a ZŠ je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávaná vhodná skladba jedálneho lístka.
 
Výška stravného :
Výška stravného je určená VZN obce Dolný Lopašov č.27 zo dňa.01.09..2014.
Stravníci od 2 do 6 rokov: desiata – 0,28 €
Obed - 0,68 €
Olovrant – 0,23 €
Spolu - 1,19 €
 
Stravníci od 6 do 11 rokov: obed – 1,01 €
 
Dospelí stravníci: obed – 1,19 €
 
Od 01.09.2014 sa na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vyberá paušálna réžia na mesiac vo výške 2,00 € na jedného stravníka, ktorá je pripočítaná k vyúčtovaniu stravy za daný mesiac.
 
Ostatné informácie pre stravníkov ŠJ pri MŠ Dolný Lopašov:
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojenú s činnosťou ŠJ sa uhrádza vopred do 21. dňa v kalendárom mesiaci.
Príklad: stravné za mesiac október uhradíte najneskôr do 21. septembra. Poukážky na úhradu stravného obdrží Vaše dieťa vždy do 10. v mesiaci v triede . U súrodencov obdrží poukážku vždy súrodenec so sumou oboch v MŠ. Strava sa uhrádza poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom
vždy mesiac vopred.
Číslo účtu : 42 538 212 / 0200 konštantný symbol : 0308

 

Pri úhrade bankovým prevodom napíšte meno a priezvisko dieťaťa.
 
V prípade, ak úhrada za stravné nebude vykonaná do konca mesiaca, to znamená,že neprejde cez banku a nebude na ú et ŠJ pripísaná suma za stravu, školská jedáleň nie je povinná poskytnúť stravníkovi stravovanie.
Každý stravník pri zápise na stravu obdrží záväznú prihlášku , ktorú rodič vyplní ,podpíše , odovzdá v ŠJ a až potom sa môže stravovať.
 
Časový rozvrh výdaja stravy v MŠ:
Desiata od 9.00 – 9.30 hod.
Obed od 12.00 – 12.45 hod.
Olovrant od 14.45 – 15.15 hod.
Výdaj obeda do obedára v čase neprítomnosti v MŠ: 12.45 - 13.00 hod.
Po 13.00 hod. sa strava z dôvodu kontaminácie vylieva do odpadu a vaše obedáre sa s jedlom nesmú uschovávať, obed si musíte do 13.00 hod prevziať. Po tomto čase Vám obed už vydaný nebude.
 
Časový rozvrh výdaja stravy v ZŠ:
Vývoz stravy z MŠ : 12.00 hod.
Výdaj stravy žiakom : 12.15 - 13.00 hod.
Výdaj obeda do obedára v čase neprítomnosti žiakom ZŠ: 12.30 - 13.00 hod.
Po 13.00 hod. sa strava z dôvodu kontaminácie vylieva do odpadu , po 13.00 hod. Vám už obed vydaný nebude.
 
Odhlasovanie zo stravy:
Odhlasovanie stravovaných osôb je najneskôr do 13.30 hod. dňa, ktorý je pred dňom, v ktorom sa nebude strava odoberať.
Príklad: na štvrtok je potrebné odhlásiť najneskôr v stredu do 13.30 hod. Rodič zapíše potrebné údaje do Evidencie odhlásených stravníkov a podpíše sa / zošit sa nachádza v kuchyni zariadenia/.
Treba oznámiť odkedy – dokedy je dieťa odhlásené. Ak dieťa odhlásite na neurčito, deň pred jeho nástupom ho treba prihlásiť na stravu opäť do 13.30 hod. Ak dieťa ochorie iba v prvý deň neprítomnosti je možné stravu vydať do čistého obedára .Potom sa stravník musí odhlásiť .
 
Za neodobratú stravu alebo za neodhlásenú sa finančná náhrada neposkytuje.
Telefónne čísla na odhlásenie zo stravy: 033 77 941 80
0911 350 299
 
Preplatky na stravnom odpočítame v platbe stravného nasledujúci mesiac. Ak dieťa natrvalo odhlásite zo stravy, alebo pri prechode z MŠ do ZŠ, je potrebné predložiť vaše číslo účtu, kde Vám budú vrátené preplatky za stravu.
 
Dozor v školskej jedálni:
Počas výdaja obeda v školskej jedálni a výdajne pri ZŠ je zabezpečený pedagogický dozor.
Počas vydávania obedov platí prísny zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo .
 
Jedálny lístok je k nahliadnutiu na nástenke ŠJ.
 
Zamestnanci školskej jedálne:
Vedúca ŠJ : Janka Jakubcová
Hlavná kuchárka : Mária Štibravá
Kuchárka : Martina Šurinová